неділя, 24 квітня 2011 р.

Про підсумки роботи конференції

22 квітня 2011 року відбулася
ВСЕУКРАІНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття»

Робота конференції тривала в наступних секціях:
Секція 1.
Теоретико-методологічні основи сучасної економічної теорії.
Горбач Людмила Миколаївна
ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО РЕНТУ І РЕНТНІ ВІДНОСИНИ У КОНТЕКСТІ
ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ
Секція 2.
Механізм ринку і проблеми його розвитку.
Завора Олена Анатоліївна
ЕФЕКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Шендер Анна Романівна
Особливості функціонування механізму ринку освітніх послуг на сучасному етапі розвитку економіки
Секція 3.
Економічна безпека України.
Мартинюк Юлія Вадимівна, Токарчук Олена Сергіївна
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Палажук Віталій Сергійович
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Секція 4.
Економічні аспекти глобальних проблем.
Славкова Алла Аркадіївна
ПОДАТОК НА ДОХОДИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ
Чала Юлія Валеріївна, Марченко Анна Сергіївна,  Ніколаєва Катерина Олегівна
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Секція 5.
Циклічні коливання та кризи в економіці.
Липко Назарій Михайлович
Аналіз причин нерівноваги платіжного балансу України як загрози макроекономічній стабільності країни
Мокра Юлія Михайлівна
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Островська Наталія Леонідівна
Роль міжнародного руху капіталу у фінансових кризах ХХ-ХХІ сторіччя
Фучеджи Валентина Іванівна
КРИЗА ТА ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
Секція 6.
 Проблеми та перспективи розвитку маркетингу в Україні.
Гнатик Оксана Іванівна
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Секція 7.
Механізми державного регулювання економіки.
Кадебська Елеонора Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛІ
Повар Ксенія Владиславівна
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сердінова Анна Сергіївна
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Секція 8.
Менеджмент. Маркетинг. Логістика.
Балук Надія Романівна, Паздерська Аліна Олександрівна
Удосконалення комплексу маркетингу підприємства сфери послуг
Варламова Людмила Сергіївна,
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ  КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Дульцева Ірина Ігорівна, Шаповалова Ірина Миколаївна,
Управління економічним потенціалом регіону, як чинник впливу на інвестиційну привабливість території (на прикладі Луганської області)
Коток Марина Володимирівна,
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Поберезький Віталій
Оптимізація структури капіталу ВАТ «Барський машинобудівний завод»
Рак Юлія Анатоліївна
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Шаповалова Ірина Миколаївна, Дульцева Ірина Ігорівна
Складові рейтингової оцінки виробничо-економічного потенціалу підприємств вугільної промисловості
Юрик Наталія Євгенівна
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ КРИЗИ